Make your own free website on Tripod.com

VIRÁGOS Együttes

Tel: 00-40-64-412728 Fax: 00-40-64-190811
E-mail: heltai@mail.soroscj.ro


 

VIRÁGOS Együttes 1996. február 1-én alakult újra és nyolcvan lelkes fiatal kolozsvári hóstátit számlált, majd ez a létszám felére, és végül negyedére csökkent.

Legelső nyilvános szereplésünk 1996. augusztusában volt, amikor Kolozsvárott a Református Világtalálkozón vettünk részt, és ahol egy kis méretű rögtönzött hóstáti múzeummal keltettük fel sok ember érdeklődését. Ugyancsak 1996. augusztusában került sor, a többiek mellett nagyobb szabású fellépésünkre a kolozsvári Anna-bálon és ahol  az együttes zászlóját is felavattuk.  Nagy erôfeszítéssel, egyéni költséggel sikerült megrendezni a hagyományos Szüreti  mulatságot 1996. október 6-án.

Következő lépésként december 7-én a  Mikulás bált szerveztük meg, amelyet a következő év 1997. február 1-én a Farsangi bál követett. E bál  keretei között ünnepeltük meg az együttes fennállásának egy éves évfordulóját, szintén saját költségen. A további idôszakban kórust is indítottunk a néhai Laskay Sándor vezetésével, majd a Kismezői temetőben az 1848-as elesettek  emlékére felállított emlékművet restauráltuk külsô támogatás nélkül.

Göncz Árpád Magyarország államelnökének Romániában tett látogatásakor a hóstáti Virágos  Együttes a kolozsvári Magyar  Állami Színház elôtt fogadta az államelnök urat, aki dísz-szalaggal gazdagította zászlónkat.

1997. szeptember 27-én újra megszerveztük a hagyományos Szüreti mulatságot,  majd  1997. október 11-én sikerült  Magyarországon  (Érd városában) is megrendezni a Szüreti bált, bemutatva ennek kolozsvári hagyományát.

Bejegyzésünket mint  hivatalos jogi személy, 1997. május 29-én sikerült elérni. A más együttesekkel való kapcsolatok ápolása érdekében 1998. augusztusában a végvári (Magyarország) „Muskátli" Táncegyüttes meghívásának tettünk eleget, majd az ôsz folyamán a két együttes közös bált szervezett  Kolozsváron. Sajnos anyagi nehézségeink miatt az 1998-as év nem bôvelkedett más rendezvényekben a hagyományos Szüreti  bál  költségei egy részét a tagok saját anyagi hozzájárulása  árán  sikerült fedezni.

1999. június 25-27-én alkalmunk adódott a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány jóvoltából, a Szarkaláb Néptáncegyüttessel közösen a Dunakanyar Művészeti Heteken fellépni.

Műsoron

  • hóstáti rendbéli
  • csárdás
  • keringô
  • sottis
  • négyes
  • ugrálós
  • gólya
Index A lap tetejére

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány - 2001